Blog | Jaromír Czmero

Bronislav Sobotka: Zamilujte se do angličtiny. Neprůstřelný návod, jak se naučit anglicky a užít si to. (Jan Melvil Publishing, 2021)


8.1.2022

Broňův návod, jak se naučit anglicky, propojuje poznatky z jiných knih – ať už jsou to tituly Navždy plynule (Gabriel Wyner), Nauč se to (Peter C. Brown, Henry l. Roediger III, Mark A. Mcdaniel), nebo např. Atomové návyky (James Clear) – s osobními zkušenostmi autora, který si učení angličtiny nejprve prožil v roli studenta-samouka a až poté taky jako učitel. Řada tipů je mimoto univerzálně využitelná pro jakýkoli cizí jazyk, lze se tak o nich dočíst už kupříkladu v knize Lucie Gramelové Jak vyzrát na cizí jazyky (na kterou Broňa v jedné z kapitol odkazuje). Takže pokud se učíte anglicky a nemáte čas číst tuny knih, vystačíte si pouze s touto Broňovou příručkou – což je přinejmenším praktické.

(Pokračování textu…)

Číst více

Ivana Kudrnová: 140 + 24 úkolů pro zábavné učení cizích jazyků (Digitální lektoři, 2021)


5.12.2021

Už na první pohled je patrné, že kniha byla vytvořena s láskou. Sazba, fonty, ilustrace, barvy, vše tvoří harmonický celek. Úkoly jsou podle typu přehledně rozděleny do osmi oddílů, nenajdeme zde ovšem jen klasické disciplíny jako mluvení, čtení a poslech, ale např. hned v úvodu i tipy na organizaci učebního procesu, které jsou v závěru knihy doplněny originálními checklisty ve formě motivujících grafických koláčů. Samostatnou část autorka věnuje také digitálním aplikacím. Jednotlivé oddíly jsou doplněny příspěvky celkem dvanácti zkušených lektorek, což svědčí o autorčině otevřenosti a smyslu pro networking.

(Pokračování textu…)

Číst více

Quizlet – procvičování v aplikaci


2.9.2021

Pro seznámení s Quizletem doporučuji neplacenou verzi, kterou lze instalovat na zařízení se systémem Android i iOS. Pokud aplikaci přijdete na chuť, můžete si v rámci 7denní trialové verze zdarma vyzkoušet i placené funkce.

Učební režimy

Existují vlastně dva Quizlety. Jeden ve webovém prohlížeči a druhý ve formě aplikace pro mobilní zařízení. Zde se zaměřím pouze na procvičování učiva v aplikaci. Podrobnější návod – nejen pro lektory vytvářející vlastní sety ve webovém prohlížeči – poskytuji zde.

(Pokračování textu…)

Číst více

Jak aplikaci Quizlet využít na maximum


16.8.2021

Bez nadsázky se dá říct, že aplikace Quizlet mi změnila život. Do okamžiku, než jsem si naplno uvědomil její možnosti, jsem byl po dlouhých letech výuky němčiny lehce vyhořelý. Tento jazyk klade na studenty už na samém začátku nemalé nároky, jak na poli gramatiky, tak slovní zásoby: Chceme-li například, aby se student naučil slovíčko Sehenswürdigkeit (památka), je to výrazně větší výzva než zvládnutí kompaktního anglického protějšku sight. Celá léta jsem proto hledal způsob, jak studentům učení usnadnit.

(Pokračování textu…)

Číst více

Prší na vás lingvistické termíny? Roztáhněte deštník!


3.5.2021

S lingvistickými termíny se to má jako s deštěm. Nejsou nebezpečné, ale pokud na ně nejsme připraveni, můžeme po konfrontaci s nimi vypadat jako zmoklé slepice. Dokážeme-li se v nich však orientovat, umí být nadmíru užitečné.

(Pokračování textu…)

Číst více

Kniha Nauč se to v praxi. V hlavní roli Quizlet


16.4.2021

Kniha Nauč se to, na kterou jsem už dříve napsal recenzi, mě zaujala natolik, že jsem se rozhodl stěžejní body přetavit do praxe. Jedná se o tzv. rozložené, prokládané a variabilní učení, dále o reflexi, generování, rozpracování, mnemotechnické pomůcky a testování. Veškeré postupy níže ilustruji na příkladě gramatiky, která na rozdíl od slovní zásoby vyžaduje systematičtější přístup. Při procvičování slovní zásoby však v zásadě používám obdobné mechanismy.

(Pokračování textu…)

Číst více

Minulost jako klíč k přítomnosti. Interview pro hlubší pochopení němčiny


5.4.2021

Protože podle tvrzení mnoha studentů umí být němčina občas až ďábelsky záludná a já sám neměl o původu celé řady těchto „záludností“ tušení, požádal jsem o pomoc toho nejpovolanějšího – samotného ďáblova advokáta. S interview souhlasil, protože se mi však svěřil, že po vzoru dnešních čtenářů dovede udržet pozornost pouze po omezenou dobu (což bude ale spíše tím, že už je velmi, velmi starý, díky čemuž toho na druhou stranu mnoho pamatuje), rozhodli jsme se sejít vícekrát.

Díl 4: Deset věcí, které jsem o němčině nevěděl

(Pokračování textu…)

Číst více

Lucie Gramelová a Monika Mattasová: Zavináče a piškoty (Lucie Gramelová – Jazykový koutek, 2020)


18.11.2020

Po knihách doslova napěchovaných praktickými informacemi Jak vyzrát na cizí jazyky a Buď špička mezi lektory se Lucie Gramelová s ilustrátorkou Monikou Mattasovou a grafičkou Janou Štěpánovou pustily tentokrát do žánru vyloženě rozverného. Výsledkem je sestavení 68 jazykových zajímavostí pojednávajících o původu slov, ustálených spojeních (frazeologismech) či překvapivých souvislostech mezi jazyky. Jelikož každé z těchto hesel doprovází ilustrace, je ilustrátorka právem vedena jako spoluautorka. Knihu uzavírá hrstka lingvistických vtipů a citátů.

(Pokračování textu…)

Číst více

Vydavatelství Grada umí kouzlit s čísly


18.10.2020

Publikace Německá slovíčka v obrázcích, která vyšla v roce 2018 ve vydavatelství Grada, podle podtitulu na přebalu (viz foto) obsahuje 3 000 slov. Jelikož slovník dobře znám, nedalo mi to a slovíčka jsem přepočítal (díky abecednímu rejstříku na konci knihy to zase taková práce nebyla). Došel jsem k celkovému počtu 1 894 slov. I kdybych při počítání nějakou tu chybu udělal, jakože určitě udělal, pořád do deklarovaného počtu zpropadeně hodně chybí…

(Pokračování textu…)

Číst více

Jak (nena)učit – 10 zásad nesmlouvavého lektora


13.10.2020
1. Komfortní zóna

Všemožně zabezpečte, aby vaši studenti nikdy nemuseli vystoupit ze své komfortní zóny. Bytostně na tom závisí vaše popularita. Vycházejte z předpokladu, že studenti si do kurzu přišli hlavně odpočinout. V hodinách tak mluvte hlavně vy, studentům svěřujte pouze jednodušší gramatická a překladová cvičení a zbytečně nehazardujte s jejich přízní zadáváním domácích úkolů nebo nedej bože testů. Ujistěte je, že čas strávený v hodině pro naučení se jazyku bohatě stačí. Také je nikdy neopravujte, atmosféře v hodině ani jejich sebevědomí to nijak neprospěje. Uvidíte, že takto vás budou milovat.

(Pokračování textu…)

Číst více

Gabriel Wyner: Navždy plynule. Jak se rychle naučit cizí jazyk a nikdy ho nezapomenout (Jan Melvil Publishing, 2020)


14.9.2020

Zásadním problémem knihy je fakt, že v originále vyšla už v roce 2014. Od té doby se událo nejen několik změn v digitálním světě, s nímž je kniha poměrně úzce propojená, ale především sám autor přišel s jednou podstatnou změnou – v současné době nabízí stejnojmennou mobilní aplikaci Fluent Forever (tak zní název knihy v originále), která nebohému samoukovi mnohé z toho, co je mu v knize naloženo na bedra, zase odnímá.

Nejprve je ovšem třeba vyjasnit, o jakou knihu se vlastně jedná, protože z názvu ani podtitulu to zcela zřejmé není: Jde o příručku pro samouky. Obsahuje praktické tipy, konkrétní podrobné návody a pokyny a je koncipována pro velmi samostatné jedince, kteří mají učení se cizímu jazyku zcela ve své režii. Jejich největší úkol spočívá ve vytváření vlastních výukových kartiček, tzv. flashcards, jak je známe například z aplikací Quizlet nebo Anki, na kterou v knize autor odkazuje. Publikace ovšem zahrnuje i pojednání o fungování mozku, paměti či zákonitostech jazyka jako takového, která vycházejí ze současných vědeckých poznatků. „Tahle kniha se věnuje mnoha věcem: jazyku, lidskému mozku, procesu učení, podstatě slov. V zásadě je ale o učení se jazyku pomocí výukových kartiček.“ (s. 177)

(Pokračování textu…)

Číst více

Lucie Gramelová: Buď špička mezi lektory (Jazykový koutek, 2019)


2.8.2020

Když člověk knížku otevře, vybaví se mu známá replika z Pelíšků: „Teda, to muselo dát příšernou práci!“ Stejně jako ve filmu se ovšem ani zde nejedná o žádnou „blbost“, ale o originální (typo)grafické zpracování typické již pro předchozí autorčinu knihu Jak vyzrát na cizí jazyky: Text je prostoupen nejrůznějšími druhy zvýraznění (tučné písmo, barevné písmo, text na lístečkách, na barevném pozadí, šipky naznačující tok textu…), které čtenáři usnadňují zapamatování stěžejních informací. Samozřejmě nechybí ani ilustrace. Za vizuální stránku si tak nemalé uznání zaslouží Jana Štěpánová, grafička a sazečka v jedné osobě. Kniha na sebe ovšem poutá pozornost i svým obsahem – je věnována jazykovým lektorům na volné noze (a taky zčásti překladatelům, byť z názvu to nijak patrné není), a zaplňuje tak mezeru, které byla na našem jinak velmi přebujelém knižním trhu až nepochopitelně dlouho opomíjena.

Kniha je sice poměrně útlá, jak už ale naznačuje láskyplná péče o text, každé slovo má svou váhu. Autorka formuluje jasně, stručně, informace zbytečně neopakuje – jak to vidíme u celé řady anglosaských autorů – a zároveň uvádí spoustu konkrétních tipů a odkazů. Tato „příručka“ je tedy ve skutečnosti velmi obsažná, zároveň ji ale i průměrný čtenář zvládne přečíst za pár hodin.

(Pokračování textu…)

Číst více

Peter C. Brown, Henry L. Roediger III, Mark A. McDaniel: Nauč se to! (Jan Melvil Publishing, 2017)


16.7.2020

Jako docela přemýšlivý a poměrně běžnému riziku vyhoření tvrdošíjně odolávající lektor němčiny se vytrvale zabývám otázkou, jak svou práci dělat lépe. Proto jsem se v poslední době také začal více zajímat o knihy z ranku osobního rozvoje. Po své recenzi na „bibli“ podnikání českých freelancerů od Roberta Vlacha Na volné noze jsem si tentokrát vybral knihu s užším zaměřením, které je určena všem, kdo (se) něco učí – čili jak studentům, účastníkům školení, neurochirurgům, hercům atd., tak samozřejmě i vyučujícím, ať už těm na školách, či různým školitelům a v neposlední řadě samozřejmě i lektorům cizího jazyka.

Kniha je dílem jednoho spisovatele a dvou kognitivních psychologů (kteří se zčásti opírají o svůj výzkum realizovaný s dalšími devíti kolegy) a nezapře svůj anglosaský původ. Představená teorie je totiž jednak velmi důkladně podložená empirickým výzkumem (sběr zkušeností u konkrétních osob, řada experimentů, uvádění principů vzdělávání do praxe), jednak jsou základní myšlenky omílány neustále dokola, jako by kniha na každé stránce čtenáři sdělovala „no tak, nauč se to!“. Nutno ovšem podotknout, že v tomto případě má repetitivní forma své opodstatnění. Autoři byli při psaní knihy velmi důslední a konzistentní, sdělované skutečnosti čtenáři servírují oním předepisovaným způsobem, aby si v jeho mysli našly cestu do dlouhodobé paměti.

(Pokračování textu…)

Číst více

Robert Vlach: Na volné noze (Jan Melvil Publishing, 2017)


15.5.2020

Řekl-li Lenin „učit se, učit se, učit se“, říká Robert Vlach svou knihou „myslet, myslet, myslet“. Za základní poselství knihy totiž považuji důraz na důkladné promýšlení svého veškerého konání jako freelancer, což se týká například i kariérního směřování: „Skutečný profesionál sleduje a studuje trh, pak dlouze přemýšlí a nakonec, někdy, jedná.“ (moje zvýraznění, s. 231) Právě toto přemýšlení vyžaduje nemalou dávku mentálního úsilí, trpělivosti, ochoty vzdělávat a rozvíjet se, což pro mnohé, jak se domnívám, není naprostou samozřejmostí, jakkoli prostě to zní.

Promyšlená je i struktura knihy, která by zároveň mohla posloužit jako vzorová akademická práce. Autor svou argumentaci opírá o velmi širokou základnu dosavadních poznatků, vyvozuje nové souvislosti a plně respektuje svět podnikání v jeho složitosti, diferencovanosti. Poskytuje např. svou vlastní definici freelancingu, který nelze jednoduše zaměňovat s formou podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Jeho systematicko-vědecké pojetí tématu dokládá i „praktická část“ – průzkum podnikání na volné noze provedený v roce 2015, do kterého se zapojilo 2 300 respondentů. Přehlednému členění přispívají i „klíčové myšlenky“ zpracované v jednotlivých bodech na konci každé kapitoly. Zároveň musím dodat, že jakkoli je zvolený přístup vědecký a obsah místy abstraktní, text je srozumitelný a většinou i velmi čtivý.

(Pokračování textu…)

Číst více