Lukáš Chlebek – cíl: úroveň A2

23.10.2021

Cíl: úroveň A2

Pokrok po 30 lekcích

Probrané učivo

73%

Test – výsledek

87%

Test – potenciál

91%

Pokrok po 16 lekcích

Probrané učivo

54%

Test

85%