Emil Nádeníček – cíl: úroveň A2

19.7.2021

Probrané učivo

54%

Dosažený pokrok (po lekci 20)

85%