Individuální kurz – začátečník / falešný začátečník | Jaromír Czmero

Cena: 60 min / 500 Kč

Cíl: dosažení úrovně A2, to znamená:

 • bezpečně se naučit 1 700 slovíček
 • osvojit si 40 gramatických témat
 • naučit se plynně mluvit o sobě (základní informace, program dne, trávení volného času)

Doporučená frekvence: 1–2 lekce týdně

Objem kurzu: 40–100 lekcí (tempo je vysoce individuální, falešní začátečníci se zpravidla učí mnohem rychleji, nejdůležitější je ovšem přístup studenta)

Co cena dále zahrnuje?

 • podrobný program každé lekce
 • přístup k materiálům v aplikaci Quizlet
  • 1 700 slovíček (vždy s obrázkem a u sloves i použití ve větě)
  • více než 1 500 vět rozdělených do jednotlivých sad podle gramatických témat
  • speciální sady pro nácvik mluvení
  • bonus: 3 500 slovíček úrovně B1 (vždy s obrázkem a použití ve větě)
 • příprava průběžných testů v aplikaci ClassMarker
 • přístup ke cvičením a hrám v aplikaci LearningApps
 • přehled gramatiky
 • e-book Jak na rody v němčině
 • komunikace (dotazy) i mimo lekce prostřednictvím aplikace Teams