Knižní recenze | Jaromír Czmero

Na tomto místě budu postupně uveřejňovat své recenze na knihy, které pomáhají udávat směr mého podnikání.

Gabriel Wyner: Navždy plynule. Jak se rychle naučit cizí jazyk a nikdy ho nezapomenout (Jan Melvil Publishing, 2020)


14.9.2020

Zásadním problémem knihy je fakt, že v originále vyšla už v roce 2014. Od té doby se událo nejen několik změn v digitálním světě, s nímž je kniha poměrně úzce propojená, ale především sám autor přišel s jednou podstatnou změnou – v současné době nabízí stejnojmennou mobilní aplikaci Fluent Forever (tak zní název knihy v originále), která nebohému samoukovi mnohé z toho, co je mu v knize naloženo na bedra, zase odnímá.

Nejprve je ovšem třeba vyjasnit, o jakou knihu se vlastně jedná, protože z názvu ani podtitulu to zcela zřejmé není: Jde o příručku pro samouky. Obsahuje praktické tipy, konkrétní podrobné návody a pokyny a je koncipována pro velmi samostatné jedince, kteří mají učení se cizímu jazyku zcela ve své režii. Jejich největší úkol spočívá ve vytváření vlastních výukových kartiček, tzv. flashcards, jak je známe například z aplikací Quizlet nebo Anki, na kterou v knize autor odkazuje. Publikace ovšem zahrnuje i pojednání o fungování mozku, paměti či zákonitostech jazyka jako takového, která vycházejí ze současných vědeckých poznatků. „Tahle kniha se věnuje mnoha věcem: jazyku, lidskému mozku, procesu učení, podstatě slov. V zásadě je ale o učení se jazyku pomocí výukových kartiček.“ (s. 177)

(Pokračování textu…)

Číst více

Lucie Gramelová: Buď špička mezi lektory (Jazykový koutek, 2019)


2.8.2020

Když člověk knížku otevře, vybaví se mu známá replika z Pelíšků: „Teda, to muselo dát příšernou práci!“ Stejně jako ve filmu se ovšem ani zde nejedná o žádnou „blbost“, ale o originální (typo)grafické zpracování typické již pro předchozí autorčinu knihu Jak vyzrát na cizí jazyky: Text je prostoupen nejrůznějšími druhy zvýraznění (tučné písmo, barevné písmo, text na lístečkách, na barevném pozadí, šipky naznačující tok textu…), které čtenáři usnadňují zapamatování stěžejních informací. Samozřejmě nechybí ani ilustrace. Za vizuální stránku si tak nemalé uznání zaslouží Jana Štěpánová, grafička a sazečka v jedné osobě. Kniha na sebe ovšem poutá pozornost i svým obsahem – je věnována jazykovým lektorům na volné noze (a taky zčásti překladatelům, byť z názvu to nijak patrné není), a zaplňuje tak mezeru, které byla na našem jinak velmi přebujelém knižním trhu až nepochopitelně dlouho opomíjena.

Kniha je sice poměrně útlá, jak už ale naznačuje láskyplná péče o text, každé slovo má svou váhu. Autorka formuluje jasně, stručně, informace zbytečně neopakuje – jak to vidíme u celé řady anglosaských autorů – a zároveň uvádí spoustu konkrétních tipů a odkazů. Tato „příručka“ je tedy ve skutečnosti velmi obsažná, zároveň ji ale i průměrný čtenář zvládne přečíst za pár hodin.

(Pokračování textu…)

Číst více

Peter C. Brown, Henry L. Roediger III, Mark A. McDaniel: Nauč se to! (Jan Melvil Publishing, 2017)


16.7.2020

Jako „hloubavý“ a poměrně běžnému riziku vyhoření tvrdošíjně odolávající lektor němčiny se vytrvale zabývám otázkou, jak svou práci dělat lépe. Proto jsem se v poslední době také začal více zajímat o knihy z ranku osobního rozvoje. Po své recenzi na „bibli“ podnikání českých freelancerů od Roberta Vlacha Na volné noze jsem si tentokrát vybral knihu s užším zaměřením, které je určena všem, kdo (se) něco učí – čili jak studentům, účastníkům školení, neurochirurgům, hercům atd., tak samozřejmě i vyučujícím, ať už těm na školách, či různým školitelům a v neposlední řadě samozřejmě i lektorům cizího jazyka.

Kniha je dílem jednoho spisovatele a dvou kognitivních psychologů (kteří se zčásti opírají o svůj výzkum realizovaný s dalšími devíti kolegy) a nezapře svůj anglosaský původ. Představená teorie je totiž jednak velmi důkladně podložená empirickým výzkumem (sběr zkušeností u konkrétních osob, řada experimentů, uvádění principů vzdělávání do praxe), jednak jsou základní myšlenky omílány neustále dokola, jako by kniha na každé stránce čtenáři sdělovala „no tak, nauč se to!“. Nutno ovšem podotknout, že v tomto případě má repetitivní forma své opodstatnění. Autoři byli při psaní knihy velmi důslední a konzistentní, sdělované skutečnosti čtenáři servírují oním předepisovaným způsobem, aby si v jeho mysli našly cestu do dlouhodobé paměti. Ostatně, pokud by tomu tak nebylo, kniha by popírala samu sebe.

(Pokračování textu…)

Číst více

Robert Vlach: Na volné noze (Jan Melvil Publishing, 2017)


15.5.2020

Řekl-li Lenin „učit se, učit se, učit se“, říká Robert Vlach svou knihou „myslet, myslet, myslet“. Za základní poselství knihy totiž považuji důraz na důkladné promýšlení svého veškerého konání jako freelancer, což se týká například i kariérního směřování: „Skutečný profesionál sleduje a studuje trh, pak dlouze přemýšlí a nakonec, někdy, jedná.“ (moje zvýraznění, s. 231) Právě toto přemýšlení vyžaduje nemalou dávku mentálního úsilí, trpělivosti, ochoty vzdělávat a rozvíjet se, což pro mnohé, jak se domnívám, není naprostou samozřejmostí, jakkoli prostě to zní.

Promyšlená je i struktura knihy, která by zároveň mohla posloužit jako vzorová akademická práce. Autor svou argumentaci opírá o velmi širokou základnu dosavadních poznatků, vyvozuje nové souvislosti a plně respektuje svět podnikání v jeho složitosti, diferencovanosti. Poskytuje např. svou vlastní definici freelancingu, který nelze jednoduše zaměňovat s formou podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Jeho systematicko-vědecké pojetí tématu dokládá i „praktická část“ – průzkum podnikání na volné noze provedený v roce 2015, do kterého se zapojilo 2 300 respondentů. Přehlednému členění přispívají i „klíčové myšlenky“ zpracované v jednotlivých bodech na konci každé kapitoly. Zároveň musím dodat, že jakkoli je zvolený přístup vědecký a obsah místy abstraktní, text je srozumitelný a většinou i velmi čtivý.

(Pokračování textu…)

Číst více