Překlady | Jaromír Czmero

Překládám do němčiny z němčiny, zaměřuji se na oblast techniky a práva.

Mé služby zahrnují:

  1. Rešerši k danému tématu (v případě většího objemu, resp. dlouhodobější spolupráce si z paralelních textů vytvořím tzv. korpus)
  2. Překlad: Pracuji s profesionálním softwarem pro překladatele SDL Trados Studio, který zajišťuje
  • ukládání přeložených textů do překladové paměti (pro pozdější využití),
  • jednotný překlad terminologie,
  • kontrolu kvality přeloženého textu pomocí interních nástrojů,
  • zachování formátování originálního dokumentu.
  1. Vlastní korekturu
  2. Korekturu druhou osobou (u překladů do němčiny texty opravuje rodilý mluvčí)

 

Ceny

Překlad z němčinyPřeklad do němčiny
1,1 Kč / 1 slovo (cca 275 Kč / normostrana)

 

včetně korektury druhou osobou:

1,4 Kč / 1 slovo (cca 350 Kč / normostrana)

1,2 Kč / 1 slovo (cca 300 Kč / normostrana)

 

včetně korektury rodilým mluvčím:

1,5 Kč / 1 slovo (cca 375 Kč / normostrana)

1 normostrana = 1.800 znaků, včetně mezer

Překlad opakujících se částí textu a částí textu již uložených v překladové paměti nabízím zdarma. (Analýza těchto segmentů je již součástí cenové nabídky.)

Ceny jsou včetně zachování standardního formátování. Za složitější formátování (např. dokument obsahující více obrázků s popisky, nerozpoznaný zdrojový text, zakódované PDF atd.) je účtován odpovídající příplatek.

Pro přesnou cenovou kalkulaci prosím v e-mailu uveďte požadovaný termín odevzdání a přiložte text.

Ceny jsou konečné, nejsem plátcem DPH.

Reference