Překlady | Jaromír Czmero

Provádím překlady do němčiny z němčiny, a to jak odborných, tak obecných textů jako jsou například reklamní a propagační materiály, webové stránky, prezentace, e-maily, reporty, životopisy, návody, smlouvy, technická dokumentace, …

Mé služby zahrnují:

 1. Rešerši k danému tématu (v případě většího objemu, resp. dlouhodobější spolupráce si z paralelních textů vytvořím tzv. korpus)
 2. Překlad: Pracuji s profesionálním softwarem pro překladatele SDL Trados Studio, který zajišťuje
  • ukládání přeložených textů do překladové paměti (pro pozdější využití),
  • jednotný překlad terminologie,
  • kontrolu kvality přeloženého textu pomocí interních nástrojů,
  • zachování formátování originálního dokumentu.
 1. Vlastní korekturu
 2. Korekturu druhou osobou (u překladů do češtiny je tato služba poskytována automaticky a bez příplatku; u překladů do němčiny texty opravuje rodilý mluvčí)

Ceník

Překlad z němčiny Překlad do němčiny
1 Kč / 1 slovo (cca 250 Kč / normostrana) 1,1 Kč / 1 slovo (cca 275 Kč / normostrana)

včetně kontroly rodilým mluvčím:

1,3 Kč / 1 slovo (cca 325 Kč / normostrana)

1 normostrana = 1.800 znaků, včetně mezer

Překlad opakujících se segmentů (částí textu) a segmentů již uložených v překladové paměti nabízím zdarma. (Analýza těchto segmentů je již součástí cenové nabídky.)

Ceny jsou včetně zachování standardního formátování. Za složitější formátování (např. dokument obsahující více obrázků s popisky, nerozpoznaný zdrojový text, zakódované PDF atd.) je účtován odpovídající příplatek.

Pro přesnou cenovou kalkulaci prosím v e-mailu uveďte požadovaný termín odevzdání a přiložte text.

Ceny jsou konečné, nejsem plátcem DPH.

Proč nejsou ceny za překlad nižší?