Slovníky a další zdroje | Jaromír Czmero

Německý výkladový slovník Duden

Siebenschein, Hugo und Kol.: Německo-český slovník, SPN, n. p., Praha 1998.

Siebenschein, Hugo und Kol.: Česko-německý slovník, SPN, n. p., Praha 1998.

Zlámal, Josef: Odborný slovník česko-německý z oblasti ekonomické, finanční a právní. 4. doplněné a rozšířené vydání. Linde Praha 1999.

Zlámal, Josef: Odborný slovník německo-český z oblasti ekonomické, finanční a právní. 4. doplněné a rozšířené vydání. Linde Praha 1999.

Richtiges und gutes Deutsch (Správná a dobrá němčina). Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. Duden Band 9. Dudenverlag Mannheim 2007.

Cosmas II – Textkorpus des Instituts für Deutsche Sprache (textový korpus Institutu pro německý jazyk)

Helbig, Gerhard, Buscha, Joachim: Deutsche Grammatik (Německá gramatika), Langenscheidt, Verlag Enzyklopädie, Berlin und München 2001.

Internetová jazyková příručka