Simona Anděl – cíl: ovládnout úroveň A2

20.9.2021
Pokrok po 20 lekcích

Probrané učivo

41%

Test – výsledek

83%

Test – potenciál

84%

Pokrok po 10 lekcích

Probrané učivo

25%

Test

87%