Boris Steinbauer

11.3.2021

Lekce němčiny s panem Czmerem započaly v mém případě před pár lety. Tehdy jsem chtěl vedle studia na právnické fakultě rozvíjet i znalosti cizích jazyků. Od samého počátku oceňuji poctivý a individuální přístup lektora.

Jeho lekce nespočívají v pouhém listování učebnicí a následné fakturaci bez ambice skutečně učit, nýbrž je při nich kladen důraz na opravdový rozvoj studenta, na jazykové znalosti a dovednosti, které jsou skutečně užitečné. Obzvláště se mi líbí, že je vše činěno v takové formě, aby výuka byla zároveň potěšením.

Poprvé jsem se také při výuce jazyka setkal se zapojením různých technologií a aplikací, které mi pomáhají například při studiu slovíček. Zde velmi oceňuji, že pan Czmero chce a dokáže tyto aplikace efektivně využít a nejsou tak jen prostředkem pro odlehčení práce.

Kdybych tedy měl zhodnotit, zda mi lekce s panem Czmerem opravdu něco daly, zda jsem udělal nějaký pokrok, mohu s klidným srdcem říct, že při výběru lektora jsem měl neuvěřitelné štěstí!