Jak pracuji

Na začátku nového kurzu se seznámím s jazykovou úrovní studentů a navrhnu vhodnou učebnici. Ve výuce dbám na systematické procvičování stěžejních frází a slovíček dané lekce. Nezapomínám ani na opakování již probraných lekcí. Pravidelné zásobování studentů kopiemi z jiných výukových materiálů považuji za nekoncepční zahlcování. Vycházím totiž ze zkušenosti, že „méně je někdy více“ a že vhodně zvolená učebnice je pro studenty dostatečnou oporou.

Studenti dostávají na konci hodiny domácí úkol, jehož vypracování je jedním z předpokladů jejich pokroku. Po hodině posílám všem účastníkům kurzu e-mail s informacemi, co se na hodině probralo. I přes naznačené „povinné minimum“, bez kterého ke zvyšování jazykové úrovně zpravidla nedochází, se ve svých hodinách snažím o uvolněnou a přátelskou atmosféru. Do výuky pravidelně zapojuji různé hry a video. Velmi oceňuji zájem studentů o výuku a veškeré jejich dotazy vítám. Pečlivá příprava na každou hodinu je pro mě samozřejmostí. Za účelem mapování pokroku studentů mohu nabídnout pravidelné testování.