Výukové materiály

Používám moderní učebnice Menschen od renomovaného německého vydavatelství Hueber. Koncepce těchto učebnic se shoduje s mým vlastním pohledem získaným mnohaletými zkušenostmi, že jazyk v praxi funguje na bázi větších celků, než jsou pouze jednotlivá slova.

Často se dokonce jedná o celé věty. Proto tou nejlepší cestou k dobré němčině je procvičování „osvědčených“ formulací, nikoliv tedy pouhé „biflování“ jednotlivých izolovaných slovíček.

Zde uvádím jeden příklad za všechny: „Kolik je ti let?“ se německy řekne „Wie alt bist du?“, doslova „Jak starý jsi (ty)?“. Je tedy užitečné se tuto celou větu naučit nazpaměť, protože pouhým překladem jednotlivých slov věty „Kolik je ti let“? bychom dobrou německou větu nesložili.

Jádrem každé lekce učebnice Menschen je právě několik vybraných hojně užívaných (částí) vět, které jsou neustále procvičovány, aby došlo k jejich upevnění.

Již něco pokročilejším studentům, kteří kladou důraz na konverzaci, navrhuji svou vlastní učebnici Sprechen Sie mit!. Podobně jako v Menschen i zde základ tvoří pečlivě vybrané věty, které se v rámci tématu dané lekce hojně užívají. Tato učebnice ovšem na rozdíl od „ryze německé“ učebnice Menschen cílí na českého studenta.

Zadání cvičení jsou formulována oboujazyčně a na konci každé lekce se nachází přehled typických chyb českých mluvčích, již zmíněné základní fráze a slovníček – vše včetně českého překladu. Lekci uzavírá stránka s česky vysvětlenou gramatikou.

Je mi ctí, že jsem mohl jeden exemplář učebnice věnovat přední české atletce Zuzaně Hejnové, poté co se v rozhovoru pro Českou televizi zmínila, že navázala spolupráci s německým trenérem a že se chystá učit německy. Paní Hejnová se odvděčila postem na FB.