Překlady

Překládám do němčiny, z němčiny, zaměřuji se na oblast techniky a práva.

banner-preklady

Mé služby zahrnují

Pracuji s profesionálním softwarem pro překladatele, který mi pomáhá zajistit vysokou kvalitu. Korekturu svěřuji svým kolegům, kteří odhalí i to, co moje oči už nevidí.

  1. Rešerši k danému tématu (v případě většího objemu, resp. dlouhodobější spolupráce si z paralelních textů vytvořím tzv. korpus)
  2. Překlad: Pracuji s profesionálním softwarem pro překladatele SDL Trados Studio, který zajišťuje
  • ukládání přeložených textů do překladové paměti (pro pozdější využití),
  • jednotný překlad terminologie,
  • kontrolu kvality přeloženého textu pomocí interních nástrojů,
  • zachování formátování originálního dokumentu.
  1. Vlastní korekturu
  2. Korekturu druhou osobou (u překladů do němčiny texty opravuje rodilý mluvčí)

Ceny

Překlad z němčiny

1,3 Kč / slovo

(cca 325 Kč / normostrana)

včetně korektury druhou osobou:
1,6 Kč / 1 slovo

(cca 400 Kč / normostrana)

Překlad do němčiny

1,5 Kč / slovo

(cca 375 Kč / normostrana)

včetně korektury druhou osobou:
1,8 Kč / 1 slovo

(cca 450 Kč / normostrana)

1 normostrana = 1.800 znaků, včetně mezer

Překlad opakujících se částí textu a částí textu již uložených v překladové paměti nabízím zdarma. (Analýza těchto segmentů je již součástí cenové nabídky.)

Ceny jsou včetně zachování standardního formátování. Za složitější formátování (např. dokument obsahující více obrázků s popisky, nerozpoznaný zdrojový text, zakódované PDF atd.) je účtován odpovídající příplatek.

Pro přesnou cenovou kalkulaci prosím v e-mailu uveďte požadovaný termín odevzdání a přiložte text.

Reference

O mně

Ještě na gymnáziu jsem složil „velkou“ státnici z němčiny a po maturitě se rozhodl pro studium germanistiky na Filozofické fakultě v Olomouci. Studium se mi líbilo, průběžně jsem si ho zpestřoval stipendijními pobyty v zahraničí v celkové délce tří let (Bamberg, Würzburg, Innsbruck) a zakončil jej až doktorátem v roce 2012. Vše jsem – už jako akademický pracovník na své alma mater – završil knižním vydáním dizertace v rakouském vydavatelství v roce 2015.

Od roku 2016 jsem na volné noze a překládání se mi podařilo skloubit se zálibou v moderních technologiích. Využívám profesionální software, který mi umožňuje pracovat kvalitně a zároveň efektivně. Se svou partnerkou jsme v roce 2018 přeložili thriller Balíček od úspěšného německého autora Sebastiana Fitzeka.

Nezávazná kalkulace překladu

Pro přesnou cenovou kalkulaci prosím v e-mailu uveďte požadovaný termín odevzdání a přiložte text.