Adrián L. – cíl: úroveň A2

Pokrok po 10 lekcích

Probrané učivo

30%

Test – výsledek

61%

Test – potenciál

80%