Adrián

Cíl: úroveň A2

Vstupní test – 200 otázek

Test – výsledek

59%

Test – potenciál

67%