Jak (nena)učit – 10 zásad nesmlouvavého lektora

Jak (nena)učit – 10 zásad nesmlouvavého lektora

1. Komfortní zóna

Všemožně zabezpečte, aby vaši studenti nikdy nemuseli vystoupit ze své komfortní zóny. Bytostně na tom závisí vaše popularita. Vycházejte z předpokladu, že studenti si do kurzu přišli hlavně odpočinout. V hodinách tak mluvte hlavně vy, studentům svěřujte pouze jednodušší gramatická a překladová cvičení a zbytečně nehazardujte s jejich přízní zadáváním domácích úkolů nebo nedej bože testů. Ujistěte je, že čas strávený v hodině pro naučení se jazyku bohatě stačí. Také je nikdy neopravujte, atmosféře v hodině ani jejich sebevědomí to nijak neprospěje. Uvidíte, že takto vás budou milovat.

2. Vaše hlavní zbraň

Vaše vědomostní převaha je zdrcující. Využijte toho. Při sebemenší příležitosti popište tabuli slovíčky. Libujte si přitom v těch nejskrytějších zákoutích jazyka, uveďte veškeré zvláštnosti, pikantnosti a gramatické výjimky, které vás napadnou. Nesnažte se zamlčet ani ten nejmenší detail. Neostýchejte se studenty ohromit. Elementární věci jsou nuda, proto jimi neztrácejte čas. Pokud už na tabuli nezbývá ani kousek místa, jednoduše ji celou smažte a pište dál.

3. Jednou a dost

Látku nikdy neopakujte a už vůbec ne systematicky! Mohl by na vás padnout stín podezření, že studnice vašich vědomostí vysychá. Báchorky o intervalovém opakování a podobné výmysly kognitivních psychologů a dalších vědců zmiňte maximálně pro pobavení.

4. Žádné mobily

Výslovně studenty varujte před mobilními aplikacemi a jinými digitálními nástroji, s jejichž pomocí se údajně dá učit „efektivně“. Muka spojená se zadáváním přihlašovacích údajů, hrozící chaos v uživatelských účtech a rádoby přehledná uživatelská rozhraní za to rozhodně nestojí. Mimoto buďte nedůvěřiví vůči cloudovým službám a pokuste se tuto nedůvěru přenést i na studenty. Vysvětlete jim, že kdo výukové materiály ukládá do cloudu a ještě navrch sdílí se svými studenty, je nezodpovědný pošetilec riskující ztrátu nebo zcizení dat. A takový mobilní telefon se dá využít rozhodně mnohem zábavněji než na individuální opakování učiva.

5. Kopírovat, kopírovat, kopírovat

Neplýtvejte silami vytvářením vlastních materiálů. Proč vymýšlet něco, co už je dávno vymyšlené? Kopírujte! Ideálně pokaždé z jiné učebnice, kouzlo je v pestrosti. Berte to první, co vám přijde pod ruku. Ještě efektivnější je využívat bezplatné materiály na internetu. Případnou nekvalitu bohatě vyváží časová úspora, jste koneckonců placeni pouze za odučenou hodinu, tak jaké pak velké chystání.

6. Žádné změny rytmu

Zbytečně nenarušujte zavedený chod hodin. Studenty monotónnost uklidňuje. Pokud jsou zvyklí převážně poslouchat nebo vyplňovat gramatická cvičení, mohla by taková desková hra způsobit hotový šok. Jedinou výjimkou je snad jen puštěný film. Sice by měl být v cílovém jazyce, takže mu studenti nejspíš moc neporozumí, na druhou stranu si během promítání výborně odpočinete a pokud si k filmu nepřipravíte žádné otázky, odpočinou si i studenti.

7. Stop obrázkům

Nepracujte s obrázky! S jejich hledáním je strašná dřina, kterou vám nikdo nezaplatí. Vaši studenti navíc nejsou malé děti, aby ke každému slovíčku, každé větě potřebovali obrázek. (Pokud jsou vaši studenti malé děti, pečlivě zvažte výuku dospělých.)

8. Tutlejte

Pokud se dopustíte chyby, zbytečně se v tom už nešťourejte. V ideálním případě si nikdo ničeho nevšimne. Případné drobné zmatky v hlavách studentů budou jen snesitelnou daní za to, že si před nimi udržíte tvář.

9. Gramatika vás vždy podrží

Jelikož gramatiku máte v malíku, se studenty ji procvičujte, kdykoli se vám zachce. A pokud studenty necháte nakopírovat si tu nejobsáhlejší dostupnou cvičebnici, máte s programem v hodinách na dlouhé týdny vystaráno. Obsahuje-li váš cílový jazyk konjunktiv plusquamperfekta, neváhejte s ním své studenty při nejbližší příležitosti seznámit. Uvidíte, že vaše dominance v hodině bude přímo hmatatelná.

10. Buďte free

Vyhýbejte se jakékoli formě systému – stojí příliš mnoho úsilí. Nejste přeci žádný neohrabaný ledoborec razící si cestu vpřed stůj co stůj. Jste ladná loďka pohupující se na vlnách, kterou občas vítr zavane na jednu stranu a pak zase na druhou. Vychutnávejte si tu lehkost, bezstarostnost a nenucenost! Ani s monitorováním pokroku u studentů a výukovými plány si hlavu moc nelámejte. Praxe je vždycky jiná a vás i vaše studenty by konkrétní cíle akorát zbytečně stresovaly.