Jak vypadá dosažení úrovně C2 v němčině: Na příkladu Marii

Jak vypadá dosažení úrovně C2 v němčině: Na příkladu Marii

Die deutsche Fassung des Artikels finden Sie hier.

Maria se ve 22 letech přestěhovala do Německa. Měla vystudované učitelství angličtiny, jako vedlejší obor němčinu. Podle jejích slov byla tehdy její němčina grausamstrašná. Za pouhých sedm měsíců v Německu ovšem úspěšně složila zkoušku C2. Její video na YouTube z roku 2020, kde vše popisuje, má více než 770 tisíc zhlédnutí. Maria na něm mluví skvělou němčinou, celkový dojem ještě umocňuje vysoce profesionální technické zpracování. Říkal jsem si: Dobře, Maria si pečlivě připravila scénář, natrénovala učebnicovou výslovnost a působivá prezentace byla na světě. Jenže: V roce 2021 poskytla lektorce němčiny Báře Zikové pro její podcast Tak Trochen rozhovor, na který se z podstaty věci už tak pečlivě připravit nemohla. Jistě, možná byla dopředu obeznámena s otázkami, nicméně i tak zní Maria v rozhovoru velmi přirozeně, autenticky a její němčina je tak úžasná, že se před ní musím sklonit. Ale abych ji tady pouze neopěvoval obecnými superlativy, rozhodl jsem se celý rozhovor podrobit jazykové analýze. Podívejme se tedy, jak úroveň C2 vypadá v praxi.

Zaměřil jsem se na výstižné výrazy, kolokace a idiomy. Gramatickým jevům jsem se věnoval pouze okrajově, protože bezpečné ovládnutí gramatiky je na úrovni C2 naprostou samozřejmostí. Výstižnými výrazy mám na mysli přesně ta slova, na která si občas nemůžeme vzpomenout ani v mateřštině, byť je máme na jazyku, když zrovna chceme co nejpřesněji vyjádřit danou myšlenku. Většina lidí ten pocit zná. Otázkou ovšem je, zda jej zná i Maria. Ta totiž vždy dokázala svůj projev takovými slůvky okořenit. Dále jsem si všímal kolokací čili typických slovních spojení, jako např. im Endeffektv konečném důsledku. V neposlední řadě jsem zaznamenal hned několik idiomů. Ty se od kolokací liší tím, že jejich význam není dán významem jednotlivých slov, které je tvoří. Např. ins kalte Wasser springen, doslova tedy skočit do studené vody, znamená odhodlat se zkusit něco nového, neznámého. Význam jednotlivých slov (studený, voda, skočit) tedy nemá žádnou přímou spojitost s významem celého idiomu.

Dělá Maria vůbec nějaké chyby? Zaujal mě například výraz auf der sicheren Seite sein. Líbil se mi, ale neznal jsem ho. Podíval jsem se tedy do slovníku Duden.de. Žádná zmínka. Že by se to takto neříkalo? Pro jistotu jsem ale ještě mrknul do korpusu na dwds.de – a ejhle, idiom skutečně existuje:

Nějaké velmi drobné chyby jsem přesto zaznamenal, ale jednak by se daly spočítat na prstech jedné ruky, jednak by jich v 30minutovém rozhovoru pár udělal snad i rodilý mluvčí. Nemohu se tak zbavit dojmu, že Maria opravdu myslí v němčině, která se stala její druhou mateřštinou.

V následující tabulce nabízím přehled všech výše definovaných výrazů a spojení, a to v pořadí, v jakém zazněly v průběhu rozhovoru. Určitě jsem nějaké další přeslechl nebo opomněl, nicméně i tak je výčet myslím výmluvný. Na několika místech uvádím u příkladu doplnění kontextu.

Odkaz na rozhovor v rámci podcastu Tak Trochen i zmíněné YouTube video najdete na konci článku.

Výraz/spojeníKategorieFormulace z rozhovoru
vor der Entscheidung stehenkolokaceDa stand ich vor der Entscheidung: Soll ich vielleicht in die USA … oder soll ich nach Deutschland.
ab nachkolokaceIch bin dann einfach mal ab nach Deutschland.
helfen + beigramatikaIch musste das Geld selbst verdienen. … Da hat mir ein Ferienjob dabei geholfen.
nebenbei erledigenkolokaceIch musste ganz viel nebenbei erledigen.
Hand in Hand gehenidiomEs geht einfach alles Hand in Hand. (= Erziehungssachen)
Hamsterradvýstižný výrazein Hamsterrad, in dem man sich bewegt (= Arbeit für die Sprachschulen)
ins kalte Wasser springenidiomMan braucht immer etwas Neues, damit man immer wieder ins kalte Wasser springt und sich weiterentwickelt.
schenkenvýstižný výrazMir wurde noch nie irgendwas geschenkt. (=  büffeln nötig)
frisch anreisenkolokaceSie ist frisch angereist.
auseinandersetzenvýstižný výrazMan muss sich ja auch mit jedem bestimmten Prüfungsformat auseinandersetzen.
auf der sicheren Seite seinidiomWenn ihr zuerst English gelernt habt, dann seid ihr wirklich auf der sicheren Seite.
Einreise nachkolokaceEs war kurz vor meiner Einreise nach Deutschland.
Zukunft aufbauenkolokaceEs sind tolle Länder, in denen man auch seine Zukunft aufbauen kann.
in Bezug aufkolokaceMan kann auch in Bezug auf die Grammatik so viele Regeln lernen.
rausbringenvýstižný výrazDu weißt ja bestimmt, dass ich einen Aussprachekurs rausgebracht habe.
abgehacktvýstižný výrazDeutsch klingt abgehackt.
ankämpfen + gegenvýstižný výraz gramatikaDagegen muss man auf jeden Fall ankämpfen.
seinen Lebensunterhalt verdienenkolokaceMan kann als Lehrerin in Russland wirklich gar nicht seinen Lebensunterhalt verdienen.
ankommenvýstižný výrazMan muss auch Sachen gut erklären können, damit der Stoff bei den Lernern auch so ankommt.
im EndeffektkolokaceNicht jeder kann ein guter Lehrer sein. Und das ist das, was im Endeffekt zählt.
Ruf bewahrenkolokaceWir können … den guten Ruf von unserem Lehrerberuf bewahren.
(etwas) beigebracht bekommenkolokaceEs war gar nicht so einfach, weil man so was (= die korrekte Aussprache) gar nicht in den Kursen beigebracht bekommt.
auf der Strecke bleibenidiomDie Aussprache bleibt auf der Strecke.
weitergebenvýstižný výrazJetzt gebe ich dieses Wissen an meine Schüler weiter.
wie eine Bombe einschlagenidiomDer Kurs hat wie eine Bombe eingeschlagen.
geschenkt bekommenkolokaceJeder Schüler bekommt ein Arbeitsheft geschenkt.
beanspruchenvýstižný výrazMan kann das Heft ausdrucken, damit wirklich alle Sinne beansprucht werden.
Zugriff aufgramatikaMan bekommt lebenslangen Zugriff auf alle Kursinhalte.
festlegenvýstižný výrazIch würde jetzt keine Zahl festlegen. (= für die erforderliche Zeit zur Entfernung des fremden Akzents)
am Ball bleibenidiomMit der Aussprache ist es einfach eine Übungssache. Man muss einfach am Ball bleiben.
auf der emotionalen EbenekolokaceMan merkt das so auf der emotionalen Ebene, dass man nicht genauso spricht, wie die Muttersprachler.
anrufen + Dativ bei EinrichtungengramatikaWenn man irgendwo in der telefonischen Zentrale anruft, …
heraushörenvýstižný výrazDas haben sie sofort herausgehört, dass ich aus Russland komme.
abstempelnvýstižný výrazMan möchte nicht sein ganzes Leben lang als Ausländerin abgestempelt werden.
einplanenvýstižný výrazBald sind Videos eingeplant, in denen ich mehr über die Aussprache erzähle.
knackigvýstižný výrazDie kurzen, knackigen Wörter finde ich tatsächlich am schönsten.

Maria – YouTube-Video

Podcast Tak Trochen: Interview mit Maria

Mariinu fotku jsem si vypůjčil z jejího webu: https://dein-sprachcoach.de/