Jana a Manfréd – cíl: úroveň A2

Jana

Pokrok po 40 lekcích

Probrané učivo

60%

Test – výsledek

38%

Test – potenciál

42%
Pokrok po 14 lekcích – s občasným nahlédnutím do slovníku

Probrané učivo

25%

Test – výsledek

69%

Test – potenciál

81%
Pokrok po 9 lekcích – s občasným nahlédnutím do slovníku

Probrané učivo

20%

Test – výsledek

59%

Test – potenciál

63%

Manfréd

Pokrok po 40 lekcích

Probrané učivo

60%

Test – výsledek

59%

Test – potenciál

79%
Pokrok po 28 lekcích – s občasným nahlédnutím do slovníku

Probrané učivo

50%

Test – výsledek

61%

Test – potenciál

78%
Pokrok po 14 lekcích – s občasným nahlédnutím do slovníku

Probrané učivo

25%

Test – výsledek

71%

Test – potenciál

84%
Pokrok po 14 lekcích – s občasným nahlédnutím do slovníku

Probrané učivo

25%

Test – výsledek

53%

Test – potenciál

72%
Pokrok po 9 lekcích – s občasným nahlédnutím do slovníku

Probrané učivo

20%

Test – výsledek

47%

Test – potenciál

58%