Lucie Gramelová: Buď špička mezi lektory (Jazykový koutek, 2019)

Lucie Gramelová: Buď špička mezi lektory (Jazykový koutek, 2019)

Když člověk knížku otevře, vybaví se mu známá replika z Pelíšků: „Teda, to muselo dát příšernou práci!“ Stejně jako ve filmu se ovšem ani zde nejedná o žádnou „blbost“, ale o originální (typo)grafické zpracování typické již pro předchozí autorčinu knihu Jak vyzrát na cizí jazyky: Text je prostoupen nejrůznějšími druhy zvýraznění (tučné písmo, barevné písmo, text na lístečkách, na barevném pozadí, šipky naznačující tok textu…), které čtenáři usnadňují zapamatování stěžejních informací. Samozřejmě nechybí ani ilustrace. Za vizuální stránku si tak nemalé uznání zaslouží Jana Štěpánová, grafička a sazečka v jedné osobě. Kniha na sebe ovšem poutá pozornost i svým obsahem – je věnována jazykovým lektorům na volné noze (a taky zčásti překladatelům, byť z názvu to nijak patrné není), a zaplňuje tak mezeru, které byla na našem jinak velmi přebujelém knižním trhu až nepochopitelně dlouho opomíjena.

Kniha je sice poměrně útlá, jak už ale naznačuje láskyplná péče o text, každé slovo má svou váhu. Autorka formuluje jasně, stručně, informace zbytečně neopakuje – jak to vidíme u celé řady anglosaských autorů – a zároveň uvádí spoustu konkrétních tipů a odkazů. Tato „příručka“ je tedy ve skutečnosti velmi obsažná, zároveň ji ale i průměrný čtenář zvládne přečíst za pár hodin.

Autorčin úzký vztah k networkingu se odráží i v koncepci knihy: Do většiny kapitol zařadila příspěvky „z praxe“, které pocházejí od jejích kolegů (vlastně spíše kolegyň, za muže se o své know-how dělí pouze Broňa Sobotka). Nutno podotknout, že pokud má kniha nějaká slabší místa, tak snad jen v případě několika málo z těchto příspěvků. Nepříliš přesvědčivě na mě například působí doporučení koučky Evy Pěčkové, aby si výuku do velké míry utvářeli studenti sami (zároveň ovšem připouštím, že do tajů koučingu jsem zatím nikterak nepronikl a že mi tedy dost možná něco podstatného uniká). Naopak vyloženě „nabušený“ je poslední z příspěvků (to nejlepší nakonec?) od Lenky Dvořákové s podrobným manuálem na přípravu videokurzu, resp. webináře. Paráda!

Mně osobně kniha pomohla si takříkajíc s konečnou platností uvědomit, že podnikání opravdu není jen tak a že zdaleka není pro každého. To si uvědomuje i autorka, když na závěr vyslovuje naději, že čtenáře „spíš nalákala než odradila“. Pokud do této kategorie nespadáte, nabízí autorka možnost „zůstat v klidu a v pohodě“ a spolupracovat s agenturami.

A co že je na podnikání tak těžkého? Vyžaduje od lektora ohromnou vnitřní mobilizaci na mnoha frontách, která je spjata s intenzivním promýšlením, plánováním a průběžným bilancováním svého směřování. Osnovu knihy tak v zásadě tvoří nároky na lektora, který by mimo jiné měl:

  • mít ujasněný svůj styl výuky, svou specializaci, a být tak snadno zapamatovatelný,
  • mít podnikatelský plán,
  • umět se správně propagovat a intenzivně se věnovat vzájemně obohacujícímu propojování s kolegy, tzv. networkingu,
  • budovat svou vlastní komunitu,
  • ovládat pravidla cenotvorby,
  • naslouchat současným trendům

a v neposlední řadě by měl umět eliminovat riziko vyhoření.

Na rozdíl od jinak výtečné knihy Na volné noze od Roberta Vlacha se autorka přímo věnuje i sociálnímu aspektu podnikání a upozorňuje na to, že volnonožci by měli do ceny za své služby promítnout (holý) fakt, že oproti zaměstnancům si v plné míře hradí sociální a zdravotní pojištění a neznají výdobytek placené dovolené.

Na lektora-podnikatele jsou tím pádem kladeny nemalé nároky, vyžadující celou škálu schopností a vědomostí, které s sebou navíc nesou nutnost průběžného sebevzdělávání a pravidelného vystupování z komfortní zóny. Jak to všechno zvládnout? Pro mě osobně je základním předpokladem osobní nastavení lektora. Pokud na svou práci pohlíží čistě pragmaticky jako na zdroj obživy, má mizivé šance jako podnikatel uspět a měl by raději spolupracovat s agenturami a spokojit se s menším výdělkem. Pokud je ovšem lektor do své profese „blázen“, který si nemůže pomoct, ale strašně ho jeho práce baví, pořád něco vymýšlí, a má tak v sobě nevysychající pramen energie, kterou pak automaticky „obtiskuje“ do svých služeb a produktů, pak šanci má. A slušnou.

Knihu na závěr doplňují dva bezvadné rozhovory s podnikatelskými poradci Robertem Vlachem a Madlou Čevelovou.