Martin Czinner – cíl: úroveň A2

Cíl: úroveň A2

Pokrok po 40 lekcích

Probrané učivo

60%

Test – výsledek

78%

Test – potenciál

83%
Pokrok po 30 lekcích

Probrané učivo

50%

Test – výsledek

77%

Test – potenciál

89%
Pokrok po 20 lekcích

Probrané učivo

40%

Test – výsledek

78%

Test – potenciál

89%
Pokrok po 10 lekcích

Probrané učivo

20%

Test – výsledek

68%

Test – potenciál

82%

Aktuální test zde: