Ondra a Tom

Cíl: úroveň A2

Pokrok po 10 lekcích

Ondra

Probrané učivo

35%

Test – výsledek

71%

Test – potenciál

78%

Tom

Probrané učivo

35%

Test – výsledek

81%

Test – potenciál

86%

Aktuální test zde: