Rozdělení německých předložek podle pádů – jasně, stručně a jednou provždy

Rozdělení německých předložek podle pádů – jasně, stručně a jednou provždy

V následujícím textu jsou obsaženy všechny základní způsoby použití předložek:

Am Nachmittag wollte ich mit meiner Familie einen Spaziergang durch die Stadt machen. Aber wegen des Wetters haben wir auf den Plan verzichtet. Also sind wir in ein Café gegangen. In der Stadt gibt es kein gemütlicheres Café. Wir haben es sehr genossen.Odpoledne jsem se chtěl s rodinou projít městem. Ale kvůli počasí jsme od tohoto plánu upustili. Šli jsme tedy do kavárny. Ve městě není útulnější kavárna. Moc se nám tam líbilo.

Na základě pádu, se kterým se daná předložka použije, můžeme vyčlenit 4 skupiny předložek a 7 základních způsobů použití:

1. Předložky pojící se pouze s akuzativem (4. pádem)

K nejzákladnějším patří: durch, für, gegen, ohne, um.

Příklad: durch die Stadt

2. Předložky pojící se pouze s dativem (3. pádem)

K nejzákladnějším patří: aus, bei, mit, nach, seit, von, zu.

Příklad: mit meiner Familie

3. Předložky pojící se s dativem i akuzativem (3. i 4. pádem)

an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen

3.1. Kde? → dativ

Odpovídá-li spojení na otázku Kde?, použijeme dativ.

Příklad: in der Stadt

3.2. Kdy? → dativ

Odpovídá-li spojení na otázku Kdy?, použijeme rovněž dativ.

Příklad: am (= an + dem) Nachmittag

3.3. Kam? → akuzativ

Odpovídá-li spojení na otázku Kam?, použijeme akuzativ.

Příklad: in ein Café

3.4. Vazby sloves s předložkami → akuzativ, nebo dativ

Pád vždy závisí na konkrétním slovesu. S daným slovesem je tak nutné se naučit nejen předložku, ale i pád. Např. sloveso verzichten se pojí s předložkou auf a ta se v případě tohoto slovesa pojí s akuzativem: Wir haben auf den Plan verzichtet.

4. Předložky pojící se pouze s genitivem (2. pádem)

K nejzákladnějším patří: wegen, während, statt, trotz.

Příklad: wegen des Wetters

Tip na závěr

Předložkám se podrobněji věnují kapitoly 5–7 a 39 v mém e-booku 50 kroků.