Simona Anděl – cíl: ovládnout úroveň A2

Pokrok po 60 lekcích

Probrané učivo

76%

Test – výsledek

75%

Test – potenciál

82%

Pokrok po 50 lekcích

Probrané učivo

70%

Test – výsledek

84%

Test – potenciál

88%

Pokrok po 40 lekcích

Probrané učivo

63%

Test – výsledek

76%

Test – potenciál

82%

Pokrok po 30 lekcích

Probrané učivo

50%

Test – výsledek

87%

Test – potenciál

91%

Pokrok po 20 lekcích

Probrané učivo

41%

Test – výsledek

83%

Test – potenciál

84%

Pokrok po 10 lekcích

Probrané učivo

25%

Test

87%

Zde je pro vás připraven aktuální test: