Skupinový kurz B2 gramatika

4 x 60min lekce

Cena: včasná registrace do 21. 5.: 1600 Kč / po 21. 5.: 2 000 Kč + zakoupení cvičebnice B-Grammatik, např. zde

Kapacita: 4 studenti

První lekce ve čtvrtek 30. 5.

V kurzu probereme 4 gramatická témata:

Budete umět říkat věty jako:

Du hättest mir früher Bescheid sagen sollen!

Hier wohnt kein Tscheche, sondern ein Deutscher. Ich mag den Deutschen. Er erzählt mir viel Interessantes.

Im Sommer mache ich Ferien, um mich zu erholen. Ich bitte dich, es zu akzeptieren.

Ich war gestern nicht im Konzert. Ich interessiere mich nicht für Musik, also spiele ich nicht Klavier.

Vybral jsem témata obtížnější na pochopení nebo náchylná na záměnu s jinými gramatickými jevy. Už v tom nebudete mít zmatek a naberete jistotu při používání. V kurzu nebudeme dělat cvičení z knihy, ta si uděláte samostatně jako přípravu na hodinu. V hodině se budeme věnovat zapojení gramatiky při mluvení.

Na závěr dostanete možnost v kurzu pokračovat dalším 4týdenním cyklem s novými 4 tématy.