Vydavatelství Grada umí kouzlit s čísly

Vydavatelství Grada umí kouzlit s čísly

Publikace Německá slovíčka v obrázcích, která vyšla v roce 2018 ve vydavatelství Grada, podle podtitulu na přebalu (viz foto) obsahuje 3 000 slov. Jelikož slovník dobře znám, nedalo mi to a slovíčka jsem přepočítal (díky abecednímu rejstříku na konci knihy to zase taková práce nebyla). Došel jsem k celkovému počtu 1 894 slov. I kdybych při počítání nějakou tu chybu udělal, jakože určitě udělal, pořád do deklarovaného počtu zpropadeně hodně chybí…

Proč ale zrovna „3 000 slov“? Proč na přebal rovnou nenapsat např. 5 000 slov, nestal by se pak ze slovníku opravdový hit? Odpověď poskytlo originální vydání Deutsch als Fremdsprache. Bild für Bild určené pro anglickojazyčné uživatele.

Langenscheidt, 2017

Jak je z přebalu patrné, žádné atraktivní číslo na něm nefiguruje (což bude nejspíš tím, že „1 900“ skutečně moc atraktivní není). Úplné vysvětlení nalezneme ovšem až v popisu produktu: „Rund 3000 Wörter, Wendungen und Beispielsätze“, který je, až na vynechané slůvko „rund“ (= okolo), uveden i na zadní straně přebalu českého vydání: „3 000 slov, obratů a příkladových vět“. Matematicky se tedy tento rébus dá vyřešit následovně: slovíčka + obraty + příkladové věty = 3 000 „jednotek“ (u většiny slov, resp. obratů je totiž použita příkladová věta, což celkový počet jednotek zhruba zdvojnásobí, čímž se dostáváme plus minus na ony vzývané 3 000).

Vše by se dalo přejít s tím, že zase jednou zaúřadoval tiskařský šotek. Problém ovšem je, že Grada převedla do češtiny i verzi slovníku pro cílový jazyk angličtina, kde se situace opakuje, viz přebaly originálního a českého vydání:

Langenscheidt, 2016
Grada, 2017

Nabízí se tak poslední otázka, na kterou už odpověď neznám: Proč nám to Grada dělá? 🙂