Proč nejsou ceny za překlad nižší?

Pro ilustraci: Abych docílil přesného a přirozeného překladu do němčiny, musím nejprve věnovat dostatek času studiu německých textů, které spadají do dané tematické oblasti. Pokud například dostanu zakázku přeložit webové stránky českého lanového centra, jako první si nastuduji různé webové stránky německých lanových center. Nestane se tak tedy, že bych slovo „lanové centrum“ přeložil doslovně jako „Seilzentrum“. Místo tohoto slova se totiž v němčině užívá slovo „Hochseilgarten“, tedy doslova „zahrada vysokých lan“. Pro zajímavost: Zkuste si do Google zadat slovo „Seilzentrum“ – vyskočí vám téměř bez výjimky odkazy na česká lanová centra, která se podle všeho rozhodla na překladu svých stránek ušetřit…

Při překladu odborných termínů a různých specifických výrazů pracuji s odbornými slovníky a dalšími zdroji. Zde uvádím některé z nich.